PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja polegająca na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW, mająca na celu:

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych

na rzecz odnawialnych źródeł energii

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

==========================================================================

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja polegająca na zakupie i instalacji maszyn oraz urządzeń produkcyjnych, mająca na celu:

Poprawę jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wędlin produkowanych w zakładzie spółki Aleksandria Sp. z o.o. Sp.k.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.