PROW 2014 - 2020

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

SEE MORE... »

Welcome to our website

Welcome to the new website of Aleksandria. We wish to present a wide range of our products to you and tell you about their quality.…

SEE MORE... »